Personal didactic

Interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanțele elevilor se concretizează, an de an, prin rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare județene, la evaluările naționale şi concursurile extrașcolare și sportive. În anul şcolar trecut, 2020-2021, personalul unității de învățământ este reprezentat de:


 

Cadre didactice

TOTAL

Preșcolar

Primar/ Gimnazial

Titulare

24

3

9 învățători/ 12 profesori

Suplinitoare calificate

15

1

14 profesori/1învatator

Suplinitori necalificati

2

0

1 învățător și 1 profesori

Înapoi